Zaregistrovaní pretekári

Pretekári, ktorí neuhradili štartovné sa nebudú počítať do prezenčnej listiny (nemajú isté miesto v štartovacej listine)

Juniori

V tejto kategórii sa nenachádzajú žiadni pretekári

Juniorky

V tejto kategórii sa nenachádzajú žiadni pretekári

Ženy

V tejto kategórii sa nenachádzajú žiadni pretekári

Muži do 40 rokov

V tejto kategórii sa nenachádzajú žiadni pretekári

Muži do 50 rokov

V tejto kategórii sa nenachádzajú žiadni pretekári

Muži nad 50 rokov

V tejto kategórii sa nenachádzajú žiadni pretekári

Mužské dvojice do 80 rokov

V tejto kategórii sa nenachádzajú žiadni pretekári

Mužské dvojice do 100 rokov

V tejto kategórii sa nenachádzajú žiadni pretekári

Mužské dvojice nad 100 rokov

V tejto kategórii sa nenachádzajú žiadni pretekári

Ženské dvojice

V tejto kategórii sa nenachádzajú žiadni pretekári

Zmiešané dvojice

V tejto kategórii sa nenachádzajú žiadni pretekári

Juniori

V tejto kategórii sa nenachádzajú žiadni pretekári

Juniorky

V tejto kategórii sa nenachádzajú žiadni pretekári

Ženy

V tejto kategórii sa nenachádzajú žiadni pretekári

Muži do 40 rokov

V tejto kategórii sa nenachádzajú žiadni pretekári

Muži do 50 rokov

V tejto kategórii sa nenachádzajú žiadni pretekári

Muži nad 50 rokov

V tejto kategórii sa nenachádzajú žiadni pretekári

Mužské dvojice do 80 rokov

V tejto kategórii sa nenachádzajú žiadni pretekári

Mužské dvojice do 100 rokov

V tejto kategórii sa nenachádzajú žiadni pretekári

Mužské dvojice nad 100 rokov

V tejto kategórii sa nenachádzajú žiadni pretekári

Ženské dvojice

V tejto kategórii sa nenachádzajú žiadni pretekári

Zmiešané dvojice

V tejto kategórii sa nenachádzajú žiadni pretekári