O nás

KATEGÓRIE:               

Dvojice  (sučet rokov oboch pretekárov v deň pretekov) :       

Jednotlivci:       

  Jednotlivé kategórie budú vyhlásené po zaprezentovaní aspoň 4. dvojíc, resp. jednotlivcov!
 
PREZENTÁCIA:           

sa uskutoční dňa 23. augusta 2024 od 17.00 do 20.00 v kultúrnom dome v Smrečanoch
a 24. augusta 2024 v kultúrnom dome v Smrečanoch od 7.00 do 8.30
Pozor! Po 08.30 hod. už prezentácia nebude možná aj v prípade, že ste boli na podujatie vopred zaregistrovaný a mali ste zaplatené štartovné.

INFORMÁCIE:               - Milan Dančík, dancik.milan@gmail.com
PROGRAM:                   07.00 - 08.30    - prezentácia
09.00               - odvoz batožiny z priestoru štartu-kultúrny dom v Smrečanoch (v očíslovaných vreciach) pretekárom JEDNOTLIVCOM ku Žiarskej chate.(org. neručí za veci)
09.30                - predpokladaný štart jednotlivcov
10.30               - predpokladaný štart družstiev
11.00                - občerstvenie na Žiarskej chate
14.00 - 15.00    - vyhlásenie výsledkov pri Žiarskej chate a tombola
 
 
ŠTARTOVNÉ: 
 
Výška štartovného je stanovená na 20€ pre jednotlivcov/15€ juniori pri registrácii, 25 € na mieste jednotlivci/20€ na mieste juniori a 40€ pre dvojice (obaja pretekári), 50 € na mieste. Po online registrácii Vám príde spätný email o detailoch o zaplatení štartovného. Pretekári, ktorí neuhradia štartovné sa do prezenčnej listiny nepočítajú!
Limity sú : 150 jednotlivcov a 100 dvojíc. 
Štartovný balíček získa prvých 300 zaregistrovaných a zaplatených účastníkov.
 
V štartovnom je zahrnuté: upomienkovy predmet a občerstvenie po pretekov (pivo, nealko, guláš/fizolačka).
 
Zaregistrovaný budeš až po pripísaní tvojej platby náš účet. Registrácia jednotlivcov je ukončena ak počet účastníkov, ktorí uhradili štartovné dosiahol 150. Registrácia družstiev je ukončená ak počet družstiev, za ktoré bolo uhradené štartovné je 100. Úhrada potrebná k registrácii družstva musi obsahovat platbu za dve osoby. Po naplnení týchto počtov štartujúcich v jednotlivcoch alebo v družstvách bude štartová listina pre danú kategoriu uzavretá. Odhlásiť sa z preteku po uhradení štartovného môžeš do 13.8. na e-mail: dancik.milan@gmail.com. V tomto prípade ti bude štartovné vrátené do 15.9. V prípade ak si uhradil štartovné po uvedenom termíne  a zároveň po naplnení štartovej listiny (jednotlivci 150 a dvojice 100) a preteku si sa nezúčastnil ty ani na miesto teba neštartoval iný náhradník, štartovné ti bude vrátené na účet, z ktorého bolo zaplatené do 15.9.Registráciu je potrebné sledovať pre prípad aktualizácie voľných miest z dôvodu odhlásenia sa pretekárov z preteku.
 
TRASA PRETEKOV:
 
Vzhľadom na to, že preteky sa uskutočnia na území TANAP-u, Urbárov Žiar a Veterná Poruba prosíme účastníkov podujatia, aby rešpektovali nariadenia
a pravidlá pohybu a pobytu na tomto území.
 
Organizátor vyžaduje cyklistickú prilbu (počas cyklistickej časti pretekov) 
Každý účastník Duatlonu o cenu Žiarskej chaty štartuje na vlastnú zodpovednosť.