Propozície

KATEGÓRIE:               

Dvojice  (sučet rokov oboch pretekárov v deň pretekov) :       

Jednotlivci:       

  Jednotlivé kategórie budú vyhlásené po zaprezentovaní aspoň 4. dvojíc, resp. jednotlivcov!
 
PREZENTÁCIA:           

sa uskutoční dňa 21. augusta 2020 od 17.00 do 20.00 v kultúrnom dome v Smrečanoch
a 22. augusta 2020 v kultúrnom dome v Smrečanoch od 7.00 do 8.30
Pozor! Po 08.30 hod. už prezentácia nebude možná aj v prípade, že ste boli na podujatie vopred zaregistrovaný a mali ste zaplatené štartovné.

INFORMÁCIE:               - Matej Antoška, antoska.matej@gmail.com
PROGRAM:                   07.00 - 08.30    - prezentácia
09.15                - odvoz batožiny z priestoru štartu-kultúrny dom v Žiari (v očíslovaných vreciach) pretekárom JEDNOTLIVCOM ku Žiarskej chate.(org. neručí za veci)
09.30                - predpokladaný štart jednotlivcov
10.30               - predpokladaný štart družstiev
11.00                - občerstvenie na Žiarskej chate
14.00 - 15.00    - vyhlásenie výsledkov pri Žiarskej chate a tombola
 
 
ŠTARTOVNÉ: 
 
Výška štartovného je stanovená na 14 € pre jednotlivcov pri registrácii, 17 € na mieste  a 28€ pre dvojice (obaja pretekári), 34 € na mieste
Limity sú : 150 jednotlivcov a 100 dvojíc.
Štartovný balíček získa prvých 300 zaregistrovaných a zaplatených účastníkov.
 
V štartovnom je zahrnuté: upomienkovy predmet a občerstvenie po pretekov (pivo, radler, nealko, mineralka, kofola, guláš alebo vegetariánske jedlo (fizolačka)).
 
TRASA PRETEKOV:
 
Vzhľadom na to, že preteky sa uskutočnia na území TANAP-u, Urbárov Žiar a Veterná Poruba prosíme účastníkov podujatia, aby rešpektovali nariadenia
a pravidlá pohybu a pobytu na tomto území.
 
Organizátor vyžaduje cyklistickú prilbu (počas cyklistickej časti pretekov) 
Každý účastník Duatlonu o cenu Žiarskej chaty štartuje na vlastnú zodpovednosť.

Dokumenty na stiahnutie