Propozície

KATEGÓRIE:               

Dvojice  (sučet rokov oboch pretekárov v deň pretekov) :       

Jednotlivci:       

  Jednotlivé kategórie budú vyhlásené po zaprezentovaní aspoň 4. dvojíc, resp. jednotlivcov!
 
PREZENTÁCIA:           

sa uskutoční dňa 20. augusta 2021 od 17.00 do 20.00 v kultúrnom dome v Smrečanoch
a 21. augusta 2021 v kultúrnom dome v Smrečanoch od 7.00 do 8.30
Pozor! Po 08.30 hod. už prezentácia nebude možná aj v prípade, že ste boli na podujatie vopred zaregistrovaný a mali ste zaplatené štartovné.

INFORMÁCIE:               - Matej Antoška, antoska.matej@gmail.com
PROGRAM:                   07.00 - 08.30    - prezentácia
09.15                - odvoz batožiny z priestoru štartu-kultúrny dom v Žiari (v očíslovaných vreciach) pretekárom JEDNOTLIVCOM ku Žiarskej chate.(org. neručí za veci)
09.30                - predpokladaný štart jednotlivcov
10.30               - predpokladaný štart družstiev
11.00                - občerstvenie na Žiarskej chate
14.00 - 15.00    - vyhlásenie výsledkov pri Žiarskej chate a tombola
 
 
ŠTARTOVNÉ: 
 
Výška štartovného je stanovená na 15 € pre jednotlivcov pri registrácii, 20 € na mieste  a 30€ pre dvojice (obaja pretekári), 40 € na mieste. Po online registrácii Vám príde spätný email o detailoch o zaplatení štartovného. Pretekári, ktorí neuhradia štartovné sa do prezenčnej listiny nepočítajú!
Limity sú : 150 jednotlivcov a 100 dvojíc. 
Štartovný balíček získa prvých 300 zaregistrovaných a zaplatených účastníkov.
 
V štartovnom je zahrnuté: upomienkovy predmet a občerstvenie po pretekov (pivo, radler, nealko, mineralka, kofola, guláš alebo vegetariánske jedlo (fizolačka)). Vzhľadom na opatrenia COVID-19 nebude organizátor v cieli bežeckej trati ani počas preteku zabezpečovať pre pretekárov občerstvenie. Preto odporúčame aby si každý pretekár zobral so sebou na trať minimálne 0,5 litra tekutín.
 
TRASA PRETEKOV:
 
Vzhľadom na to, že preteky sa uskutočnia na území TANAP-u, Urbárov Žiar a Veterná Poruba prosíme účastníkov podujatia, aby rešpektovali nariadenia
a pravidlá pohybu a pobytu na tomto území.
 
Organizátor vyžaduje cyklistickú prilbu (počas cyklistickej časti pretekov) 
Každý účastník Duatlonu o cenu Žiarskej chaty štartuje na vlastnú zodpovednosť.

Dokumenty na stiahnutie