Súťažný poriadok

1. Preteku sa môžu zúčastniť dvojčlenné družstvá, alebo jednotlivci podľa určených kategórii.
2. Každý účastník preteku môže štartovať len v jednej kategórii!
3. Pretekári budú štartovať v minútových intervaloch po troch podľa pridelených štartovných čísel.
4. Pretek družstiev je štafetový, pričom prvý člen družstva absolvuje cca 8,4 km na bicykli a potom pokračuje druhý člen družstva behom vo vysokohorskom teréne v dĺžke cca 3 km. Jednotlivci absolvujú cyklistickú aj bežeckú časť samostatne.
5. Víťazom sa stáva družstvo s najnižším dosiahnutým súčtom časov, respektíve jednotlivec s najnižším časom.
6. Pretekárom odporúčame vhodne si zvoliť bicykel (bez elektropohonu) z dôvodu novej trasy. 
7. Ak pretekár príde neskôr na štart, ráta sa mu čas zo štartovky!!!
8. Pretekári sú povinní riadiť sa pokynmi organizátorov. Organizátori si vyhradzujú právo zmeny programu.
9. Každý pretekár sa zúčastňuje preteku na vlastnú zodpovednosť.
10. Pretekári musia mať pod štartovým číslom nejakú vrstvu oblečenia, prípadne oblečenie môžu mať aj vo vrecku. V opačnom prípade štartové číslo im bude odobraté v Žiarskom sedle.
11. Organizátor vyžaduje cyklistickú prilbu na hlave (počas cyklistickej časti preteku)