Registrácia jednotlivcov

Registrácia bola ukončená! Ak ste sa ešte nestihli zaregistrovať, budete to môcť spraviť ešte na mieste v piatok od 17:00 do 20:00 prípadne v sobotu od 6:30 do 8:30