COVID-19 opatrenia

Vzhľadom na aktuálnu krízovú situáciu by sme vás ako organizátori chceli vyzvať a doporučiť na menšie opatrenia, ktoré sa týkajú prezentácie. Keďže počet účastníkov na duatlone býva okolo 300-350 ľudí tak je potrebné aby každý z nás chránil seba aj ostatných účastníkov duatlonu. Ako to býva každým rokom, tak prezentácia preteku sa odohrá v Kultúrnom dome v Smrečanoch. Keďže prezentácia sa odohráva v uzavretých priestoroch prosíme všetkých účastníkov preteku aby vzchádzali do budovy na pokyn organizátora (v prípade ak nebude pri vchode oranizátor je potrebné dodržiavať odstup 2m), dezinfikovali si ruky a každý nech si nasadí rúško alebo prípadne nejakú buffku. Všetci čo tam budeme sme určite kamaráti/priatelia ale je potrebné sa vyvarovať podávaniu rúk! Ak sa u pretekára prejavia priznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia.

RÚŠKO NIE JE HANBA!

Vzhľadom na opatrenia COVID-19 nebude organizátor v cieli bežeckej trati ani počas preteku zabezpečovať pre pretekárov občerstvenie. Preto odporúčame aby si každý pretekár zobral so sebou na trať minimálne 0,5 litra tekutín.